شما می توانید محافظ دندان قروچه را از مراکز زیر تهیه فرمایید

جهت دسترسی به مشخصات مراکز نام برده روی آنها کلیک کنید .

 1. داروخانه سوم خرداد                          خیابان شیخ بهایی
 2. داروخانه دکتر شهبازی                        بلوار بهزادی                                       
 3. داروخانه رویال                                  بلوار بهزادی
 4. داروخانه پالادیوم                              مجتمع تجاری پالادیوم                               
 5. داروخانه مرکزی جمال زاده                   خیابان جمالزاده شمالی
 6. داروخانه شبانه روزی دکتر مشهوری                میدان انقلاب
 7. داروخانه شبانه روزی رامین                     میدان فردوسی
 8. داروخانه شبانه روزی فردوسی               میدان فاطمی
 9. داروخانه هوشمند                              میدان ولی عصر
 10. داروخانه صبا                                    خیابان بهشتی  
 11. داروخانه قدیانلو                                خیابان مطهری ،بین تقاطع میرزای شیرازی و سنایی                     
 12. داروخانه دکتر طاهری                         خیابان ازگل
 13. داروخانه دکتر آقا بیکی                        خالداستانبولی
 14. داروخانه حاتم                                   استان فارس ، شیراز ، فرهنگ شهر
 15. تجهیزات پزشکی سپه                          استان کرمان ، کرمان